[serial] Aku dan Buku

Aku & buku # 3 : Yang Menulis yang Mencintai Buku
Penulis: Ageng Indra , Dkk
Editor: Fairuzul Mumtaz dan Faiz Ahsoul
Penerbit: I:boekoe
Tahun: 2017
ISBN: 978 – 979 – 1436 – 42 – 7

Aku & buku # 2: Perempuan-Perempuan yang Mencintai Buku
Penulis: Ale Siregar, Dkk
Editor: Fairuzul Mumtaz, Faiz Afsoul
Penerbit: I:boekoe
Tahun: 2016
ISBN: 978 – 979 – 1436 – 40 – 3